Twój pewny wybór

O nas

Kancelaria SPS Tax & Law powstała jako efekt połączenia wieloletniego doświadczenia zawodowego poszczególnych wspólników oraz unikalnych umiejętności każdego z nich, w tym przede wszystkim biegłej znajomości języków koreańskiego i rosyjskiego.

Naszą specjalizacją jest obsługa prawna i podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z kapitałem koreańskim oraz ukraińskim, którym skutecznie pomagamy zaistnieć i funkcjonować na europejskim rynku.

Gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług jest wieloletnie doświadczenie zdobyte przez wspólników kancelarii SPS Tax & Law w pracy dla renomowanych kancelarii prawnych oraz firm doradztwa podatkowego.

O naszej przewadze decyduje doświadczenie biznesowe zdobyte w prowadzeniu własnych firm działających w Korei PołudniowejWielkiej Brytanii i na Ukrainie. Wszystko to pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby przedsiębiorcy, a w rezultacie zastosować optymalne i bezpieczne rozwiązania, przekładające się na większy zysk naszych klientów.

Zespół kancelarii, w skład którego wchodzą radcowie prawni oraz doradcy podatkowi, dostarczając swoim klientom prawne rozwiązania ich problemów, zawsze patrzy przez pryzmat biznesowych rezultatów, które z tych rozwiązań mogą wyniknąć.

Zespół – Partnerzy

Bartłomiej Przyborowski

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki znajomości czterech języków obcych (język angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański) oraz bogatemu doświadczeniu zdobytemu zarówno podczas pracy w renomowanych kancelariach prawno-podatkowych, jak również dzięki prowadzeniu przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym, łączy w sobie sumienność profesjonalnego prawnika oraz kreatywność doświadczonego przedsiębiorcy.

W kancelarii SPS Tax & Law zajmuje się przede wszystkim problematyką prawa handlowego, gospodarczego oraz międzynarodowych struktur podatkowych.

Bartłomiej Przyborowski odpowiada za kontakty kancelarii z klientami ukraińskimi.

+48.509.906.502

Viber

bp@spslaw.pl

 

Paweł Szkudlarek

Radca prawny / Head of Korean Desk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, koreanista, przedsiębiorca. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta na Hankuk University of Foreign Studies. Ukończył kursy z zakresu finansów na Yale University i Universtity of Michigan.

Od ponad 10 lat związany z Koreą. Autor publikacji z zakresu problematyki praw człowieka na Półwyspie Koreańskim.

Przed założeniem kancelarii SPS Tax & Law zdobywał doświadczenie w kancelariach prawnych wyspecjalizowanych w obsłudze dużych podmiotów zagranicznych oraz w jednym z czołowych chaeboli koreańskich.

Dzięki długoletniemu doświadczeniu partnera z biznesem koreańskim, znajomości koreańskiej etykiety, systemu pracy i mentalności od lat skutecznie doradza firmom koreańskim głównie z sektora produkcyjnego i finansowego.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie pracy oraz finansach przedsiębiorstw.

Posługuje się biegle językiem koreańskim i angielskim.

+48.696.118.320

KakaoTalk ID: szkudlarek

byeonhosa@spslaw.pl

Piotr Szkudlarek

Radca prawny / Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów odbył staż w największej polskiej spółce doradztwa podatkowego. Swoją praktykę zawodową rozpoczął zaraz po ukończeniu studiów prawniczych w 2006 roku w jednej z poznańskich spółek doradztwa podatkowego. Przez lata, w ramach współpracy z renomowanymi poznańskimi kancelariami prawnymi, świadczył usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej i podatkowej podmiotów gospodarczych, przede wszystkim z udziałem kapitału zagranicznego.

Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz gospodarczym, w szczególności z uwzględnieniem problematyki prawa pracy oraz prawa umów handlowych.

Piotr Szkudlarek posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów i reprezentowania klientów, zarówno przed sądami cywilnymi, arbitrażowymi, jak i administracyjnymi oraz organami władzy publicznej.

Włada językiem angielskim.

+48.608.305.992

ps@spslaw.pl

Specjalizacje

Prawo gospodarcze i korporacyjne

Prawo podatkowe

Optymalizacja podatkowa

Prawo pracy

Windykacja

Handel międzynarodowy

Dofinansowania unijne

Prawo gospodarcze i korporacyjne

Prawo podatkowe

Optymalizacja podatkowa

Prawo pracy

Windykacja

Handel międzynarodowy

Dofinansowania unijne

Prawo gospodarcze i korporacyjne

Każda, nawet najmniejsza, decyzja w biznesie implikuje skutki zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym. Zadaniem kancelarii SPS Tax & Law jest asysta klientom na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, poczynając od momentu jej założenia m.in. poprzez wybór najbardziej optymalnej formy, aż po doradztwo w procesie jej likwidacji.

Oferta obejmuje w szczególności:

 • tworzenie struktur gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego z uwzględnieniem potencjalnych korzyści podatkowych,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych,
 • opracowywanie aktów wewnątrzkorporacyjnych,
 • due diligence prawny i podatkowy,
 • przekształcanie, restrukturyzacja i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • informowanie o przewidywanych zmianach legislacyjnych.

Prawo podatkowe

Kancelaria SPS Tax & Law w ramach świadczonych usług gwarantuje swym klientom asystę doradcy podatkowego, co pozwala zaoszczędzić czas oraz koszty związane z koniecznością uzyskania oddzielnych analiz prawnych i podatkowych.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • doradztwo we wszystkich podatkowych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie VAT, CIT oraz PIT,
 • audyt optymalizacyjny obejmujący due diligence i pozwalający określić obszary potencjalnego ryzyka podatkowego oraz wskazanie działań pozwalających to ryzyko ograniczyć,
 • usługi w zakresie cen transferowych, w tym przygotowanie dokumentacji cen transferowych,
 • doradztwo transakcyjne w zakresie analizy dokumentacji oraz oceny skutków podatkowych transakcji,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

Optymalizacja podatkowa

Kancelaria SPS Tax & Law, obok bieżącego doradztwa podatkowego, oferuje usługi w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw, z uwzględnieniem międzynarodowych strategii inwestycyjnych i stworzeniem optymalnych podatkowo struktur kapitałowych.

Rozbudowywana na przestrzeni lat sieć bezpośrednich kontaktów w takich jurysdykcjach jak Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Gibraltar, Łotwa czy też tzw. rajach podatkowych, pozwala nam zaproponować najlepsze i bezpieczne rozwiązania dla naszych klientów.

Prawo pracy

W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach kluczową kwestią są relacje z pracownikami, przekładające się na atmosferę w pracy, ogólne zadowolenie, a dla pracodawcy na większą wydajność i zysk.

Nasze działania zapewniają większe bezpieczeństwo biznesu, budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz osiągnięcie zamierzonego celu biznesowego.

Zakres doradztwa obejmuje:

 • optymalizację form zatrudnienia i systemów czasu pracy,
 • tworzenie umów z pracownikami, w tym umów o zakazie konkurencji,
 • opracowanie dokumentacji pracowniczej, regulaminów, instrukcji i zarządzeń,
 • reprezentację i rozwiązywanie sporów zbiorowych,
 • asystę przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych,
 • reprezentację w sporach sądowych z pracownikami,
 • legalizację pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.

Windykacja

Skuteczna windykacja należności jest jednym z podstawowych elementów podtrzymania płynności finansowej przedsiębiorstw. Wieloletnie doświadczenie kancelarii pozwala zaproponować naszym klientom rozwiązania, które skutkują osiągnięciem bardzo dobrych wyników w zakresie skuteczności egzekucji, jak również czasu i kosztów samego postępowania.

Nasza działalność obejmuje w szczególności:

 • audyt stosowanych u klienta procedur w celu uzyskania lepszych efektów potencjalnych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
 • negocjowanie z dłużnikami sposobu oraz terminu spłaty należności,
 • przygotowywanie projektów ugód pozasądowych,
 • wysyłanie wezwań do zapłaty i monitorowanie spłaty należności przez dłużników,
 • możliwość skorzystania przez stałych klientów z „pieczęci Kancelarii SPS Tax & Law” na fakturach VAT i rachunkach, dzięki czemu kontrahenci zostają poinformowani, że należności klienta objęte są ochroną kancelarii,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym, w sposób pozwalający na ograniczenie kosztów i przyspieszenie czasu trwania postępowania, np. uzyskiwanie nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym, składanie pozwów do sądów w mniejszych miejscowościach, które przeważnie nie mają dużego obciążenia sprawami,
 • czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez sprawdzonych i zaufanych komorników sądowych, dochodzenie roszczeń od członków zarządów spółek,
 • reprezentację klienta w postępowaniach upadłościowych, w tym zgłaszanie wniosków o upadłość dłużników.

Handel międzynarodowy

Doświadczenie wspólników kancelarii w biznesie międzynarodowym oraz współpraca z firmami konsultingowymi umożliwia wsparcie klientów w działalności na rynkach zagranicznych. Oferta kancelarii SPS Tax & Law skupia się przede wszystkim na rynkach: koreańskim, ukraińskim oraz brytyjskim.

Doradztwo obejmuje:

 • tworzenie międzynarodowych struktur kapitałowych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów w zakresie międzynarodowego obrotu handlowego,
 • zabezpieczenie transakcji międzynarodowych (akredytywy, rachunki powiernicze, umowy ubezpieczeń transportowych etc.),
 • prawo celne.

Dofinansowania unijne

Kancelaria SPS Tax & Law, dzięki współpracy z jedną z czołowych w kraju firm zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych oraz alternatywnych źródeł dofinansowania, gwarantuje swoim klientom, że cały proces ubiegania się o środki finansowe z funduszy wspólnotowych zostanie zakończony sprawnie i pozytywnie.

Country Desks

Korean Desk

Ukrainian Desk

Korean Desk

Republika Korei jest długoletnim i największym azjatyckim inwestorem w Polsce. Zespół Korean Desk ma duże doświadczenie w strategicznym doradztwie dla koreańskich inwestycji. Ekperci kancelarii SPS Tax & Law doskonale znają koreańską kulturę prowadzenia biznesu i posiadają bardzo bogate doświadczenie z zakresu doradztwa w obszarze prawa gospodarczego, prawa pracy czy prawa podatkowego.

W skład koreańskich klientów wchodzą firmy m.in. z sektora produkcyjnego, finansowego, IT i usługowego.

Ukrainian Desk

Naszymi klientami zza wschodniej granicy zajmuje się radca prawny Bartłomiej Przyborowski, który oprócz biegłej znajomości języka rosyjskiego może również pochwalić się doświadczeniem biznesowym we współpracy z firmami ukraińskimi.

Klientom z Ukrainy oferujemy przede wszystkim pomoc przy rozpoczęciu działalności gospodarczej w UE, obsługę realizacji kontraktów handlowych oraz usługi z zakresu imigracji osób fizycznych do Polski.

Aktualności

Sukces przed organami celnymi – 8,9 mln PLN oszczędności dla klienta15 lipca 2017

Od marca br. kancelaria SPS Tax & Law doradzała przy transakcji przeniesienia koreańskiego zakładu produkcyjnego ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Praca zespołu SPS Tax & Law przyniosła sukces w postaci oszczędności w podatku VAT i uzyskaniu zwolnieniu z cła w łącznej kwocie ok. 8,9 mln PLN

Doradztwo prawników kancelarii SPS Tax & Law obejmowało kompleksowe wsparcie w procesie przeniesienia środków trwałych o wartości ponad 35,9 mln PLN ze spółki amerykańskiej do polskiej, a przede wszystkim analizę skomplikowanego stanu faktycznego, przygotowanie koncepcji przeniesienia środków trwałych, reprezentacji przez organami celno - skarbowymi oraz wsparcie merytoryczne w trakcie przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Ze strony SPS Tax & Law projekt nadzorował radca prawny i doradca podatkowy Piotr Szkudlarek.

Korea-Poland Business Partnership Forum 201729 czerwca 2017

29 czerwca 2017 r. w hotelu InterContinental w Warszawie odbyło się Korea-Poland Business Partnership Forum 2017 (Polsko-Koreańskie Forum Współpracy Biznesowej). Forum biznesowe odbywało się w ramach Korea EXPO 2017, podczas którego blisko 70 koreańskich firm zaprezentowało swoje produkty i wzięło udział w wielu spotkaniach B2B.

Korea-Poland Business Partnership Forum poświęcone zostało problematyce polsko-koreańskiej współpracy handlowej i inwestycyjnej. W forum uczestniczył radca prawny Paweł Szkudlarek kierujący zespołem Korean Desk w SPS Tax & Law.

OTWARCIE BIURA WE WROCŁAWIU27 kwietnia 2017

Z wielką radością chcielibyśmy ogłosić otwarcie nowego biura we Wrocławiu. Siedzibą główną kancelarii jest Poznań. Otwarcie nowego biura we Wrocławiu pozwoli na sprawniejszą obsługę prawną usprawnić proces obsługi klientów koreańskich firm z rejonu województwa dolnośląskiego i śląskiego.

Biuro nowego oddziału mieści się przy ul. Św. Elżbiety 4.

Biuro we Wrocławiu

DORADZTWO DLA KOREAŃSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO8 lutego 2017

SPS Tax & Law od września 2016 roku z sukcesem współpracuje z jednym z koreańskich banków inwestycyjnych. Zespół SPS Tax & Law nadzorował przebieg transakcji kredytowej o wartości 17 mln PLN (4 mln EUR) dla firmy koreańskiej z sektora motoryzacyjnego.

Zespołem doradzającym przy transakcji kierował radca prawny Paweł Szkudlarek.

PODSUMOWANIE ROKU 201610 stycznia 2017

Za nami kolejny rok działalności kancelarii SPS Tax & Law. Styczeń już w pełni, a zatem to najlepszy moment na podsumowanie roku 2016. W naszej kancelarii był on rekordowy pod wieloma względami. Oto wybranie statystki:

 • wzrost przychodów o 122%
 • założyliśmy spółki w 3 krajach (Polska, Słowacja, Czechy)
 • doradzaliśmy klientom z 9 krajów (Polska, Korea Południowa, Niemcy, Ukraina, Czechy, Słowacja, Hiszpania, Kazachstan, Irlandia)
 • doradztwo przy międzynarodowym M&A (Korea Południowa)
 • 13 nowych koreańskich klientów
 • doradztwo przy inwestycjach i transakcjach wartych ponad 200 mln PLN

 
WSPÓŁPRACA Z KOREAŃSKĄ KANCELARIĄ SIHUN LAW19 listopada 2016

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, iż w dniu 17 listopada 2016 r. w Seoulu wspólnik kancelarii i dyrektor zespołu Korean Desk Paweł Szkudlarek podpisał umowę o współpracy z koreańską kancelarią Sihun Law. Ze strony koreańskiej umowę zawarł partner-zarządzający Sunghoon Joo.

Zawarcie umowy jest kontynuacją współpracy dwóch kancelarii i ma na celu zwiększenie wsparcia inwestycji koreańskich w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce, Czechach i Słowacji, jak również rozszerzenie oferty dla klientów SPS Tax & Law obecnych na rynku koreańskim.

Kancelaria Sihun Law specjalizuje się w zakresie obsługi przedsiębiorstw, transakcjach M&A, IPO oraz Fintech. Strona partnera: Sihun Law

Sihun LawSihun Law

SPS TAX & LAW DORADZA BANKOWI INWESTYCYJNEMU Z KOREI4 listopada 2016

Zespół Korean Desk od września 2016 roku doradza koreańskiemu bankowi inwestycyjnemu przy dwóch transakcjach kredytowych o łącznej wartości 28 mln PLN (6,5 mln EUR).

Kancelaria SPS Tax & Law zapewniła kompleksowe wsparcie prawne w odniesieniu do transakcji, które objęło m.in. przygotowanie procesu due diligence zabezpieczenia wierzytelności, reprezentację koreańskiego banku przy zawarciu umów oraz doradztwo przy ustanowieniu zabezpieczenia na rzecz banku.

Zespołem doradzającym przy transakcji kierował wspólnik kancelarii: Paweł Szkudlarek.

KANCELARIA WSPÓŁORGANIZUJE KONFERENCJĘ GO POLAND! W KIJOWIE28 października 2016

25 października 2016 r. w Kijowie kancelaria SPS Tax & Law wraz z firmą Faber Consulting oraz we współpracy z Kijowską Izbą Handlowo - Przemysłową miała zaszczyt zorganizować seminarium pod hasłem Go Poland!. Podczas wydarzenia zaprezentowano możliwości współpracy oraz inwestycji w Polsce, jak również możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców ukraińskich. Swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu biznesu między Ukrainą a Polską podzielili się specjaliści z obu krajów. Całość wydarzenia uświetniło wystąpienie wicedyrektora Kijowskiej Izby Pana Vitaliya Maystrenko.

Duże zainteresowanie ze strony firm ukraińskich sprawiło, iż kancelaria planuje cały cykl seminariów we współpracy z Kijowską Izbą Przemysłowo – Handlową.

gopoland1UKB

Wywiad dla Kijowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej29 września 2016

Radca prawny Bartłomiej Przyborowski udzielił wywiadu dla Kijowskiej Izby Przemysłowo – Handlowej. Tematem przeprowadzonego wywiadu były przede wszystkim relacje gospodarcze na linii Kijów-Warszawa, korzyści dla ukraińskich inwestorów w Polsce oraz różnice w prowadzeniu działalności w obydwu krajach.

Pełny tekst wywiadu dostępny będzie w magazynie wydawanym przez Kijowską Izbę, a w wersji online pod linkiem: wywiad

Prawnicy kancelarii doradzają przy transakcji M&A o wartości 21 mln PLN1 maja 2016

Kancelaria SPS Tax & Law doradza koreańskiej grupie finansowej przy transakcji nabycia większościowego pakietu akcji polskiej spółki z sektora finansowego. Wartość transakcji szacowana jest na 21,5 mln PLN.

Zespołowi prawników przewodzi wspólnik - radca prawny Piotr Szkudlarek. Ponadto w skład zespołu wchodzą m.in. Krzysztof Pietrzak oraz Paweł Szkudlarek.

SPS Tax & Law doradza w inwestycji wartej 59 mln zł13 kwietnia 2016

Zespół Korean Desk na czele z Pawłem Szkudlarkiem doradza w procesie inwestycyjnym dwóm koreańskim firmom z branży motoryzacyjnej. Inwestycja obejmuje budowę dwóch fabryk w Żarowie na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (WSSE): fabryki stalowych elementów układów kierowniczych oraz fabryki produkującej elementy z aluminium. Budowa fabryk zakończy się w grudniu 2017 r.

Współpraca Wielkopolska – Argentyna1 kwietnia 2016

Kancelaria SPS Tax & Law jest otwarta na współpracę z klientami z całego świata. Dlatego też nie mogliśmy ominąć okazji uczestniczenia w seminarium zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Tematem seminarium była współpraca Województwa Wielkopolskiego z Argentyną. Wraz z wyborem nowego prezydenta Mauricio Macri, Argentyna ponownie otworzyła się na rynki międzynarodowe. Eksporterzy i inwestorzy również z zaciekawieniem spoglądają na rynek polski. My również liczymy na zacieśnienie współpracy gospodarczej pomiędzy dwoma krajami.

Nasza kancelaria oferuje doradztwo prawno-podatkowe w języku hiszpańskim, dzięki czemu zostaliśmy obdarzeni dużym zaufaniem przez obecnych partnerów z rejonu Ameryki Południowej oraz czekamy na nowych.

Ukraińska Konfederacja Biznesu6 marca 2016

4 marca 2016 r. w Kijowie przedstawiciel SPS Tax & Law miał zaszczyt podpisać umowę o współpracy z Ukraińską Konfederacją Biznesu reprezentowaną przez Pana Olega Vostrycha. Organizacja ta skupia wielu aktywnych, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem biznesu w UE. Dzięki partnerstwu z naszą kancelarią, firmy skupione w konfederacji mogą liczyć na preferencyjne zasady świadczenia usług prawno - podatkowych oraz pomocy w znalezieniu kontaktów biznesowych na terenie UE.

UKB>

IX Forum Ukraina – Europa – Łódź 201629 stycznia 2016

Dziewiąte już forum Ukraina - Europa, które miało miejsce w dniach 24-26 stycznia w Łodzi, było świetną okazją do rozmów na temat kooperacji Ukrainy z UE, zwłaszcza w kontekście umowy stowarzyszeniowej, która weszła w życie dnia 01 stycznia 2016 r. Bardzo ciekawe i pouczające panele dyskusyjne prowadzone przez ministrów, parlamentarzystów i biznesmenów z Ukrainy, Polski oraz innych krajów UE pozwoliły jeszcze lepiej zrozumieć naszemu zespołowi duży potencjał w rozwoju relacji z Ukrainą.

Forum było również możliwością spotkania się obecnymi klientami kancelarii, jak również okazją do nawiązania nowych relacji biznesowych.

Forum Łódź>

SPS Tax & Law członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej14 grudnia 2015

Mamy zaszczyt ogłosić informację o przystąpieniu naszej kancelarii do Polsko - Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Członkostwo w Izbie jest kolejnym efektem coraz to aktywniejszej działalności kancelarii na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej z naszym wschodnim sąsiadem. Wydany przez Izbę Certyfikat Wiarygodnego Partnera w biznesie dodatkowo potwierdza, że SPS Tax & Law jest właściwym wyborem dla obsługi inwestycji związanych z Ukrainą.

Izba ceryfikatIzba członkostwo

Targi farmaceutyczne w Madrycie16 października 2015
W dniach 13.10-15.10 wspólnik Kancelarii SPS Tax & Law - Bartłomiej Przyborowski miał przyjemność uczestniczyć wraz z klientem - ukraińskim producentem leków kardiologicznych, w największych na świecie targach farmaceutycznych CPhI Worldwide w Madrycie. W rezultacie spotkań, w których uczestniczył Pan Przyborowski, podpisana została umowa o rozszerzeniu współpracy z hiszpańską firmą farmaceutyczną.
Chuseok25 września 2015

Z okazji Chuseok wszystkim naszym koreańskim klientom życzymy spokojnych, rodzinnych świąt.

Legal Day na Ukrainie18 września 2015
Radcy prawny Bartłomiej Przyborowski uczestniczył w dniach 17-18.09 w trzecich Polsko - Ukraińskich Dniach Prawniczych organizowanych przez Ukraińską Izbę Radców Prawnych. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w praktycznych aspektach współpracy międzynarodowej między naszymi krajami, jak również nawiązania nowych znajomości. Wyjazd był również okazją dla naszej kancelarii do rozpoczęcia współpracy z firmą doradczą HW Consulting z siedzibą w Kijowie.  
Zmiana siedziby14 lipca 2015

Z radością informujemy, że w związku z rozwojem kancelarii w lipcu 2015 r. nastąpiła zmiana siedziby na ul. Wyspiańskiego 10/5 w Poznaniu. Wraz z przeniesieniem siedziby, zmianie uległa również szata graficzna strony internetowej kancelarii.

1234

Publikacje

Jakaś inna, ciekawa publikacja o bardzo długim tytule6 października 2015
English publication6 października 2015
Publikacja6 października 2015

Poznań

ul. Wyspiańskiego 10/5
60-749 Poznań

Telefon: +48.61.415.29.20
E-mail: office@spslaw.pl

Kijów

Mockovskaya 8B
01010 Kijów
Ukraina

Telefon: +380.939.372.912
E-mail: kiev@spslaw.pl

Seul

135-989 Gangnam-gu
Keapo-dong
Daecheong tower 13-3 #2414

Seul
Republika Korei
E-mail: seoul@spslaw.pl