Karta podatkowa, ryczałt – zmiany. Polski Ład #4

Tym razem proponujemy krótką informację na temat zmian w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej.

I. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. Zmiany w zakresie sposobu wyliczenia składki zdrowotnej

Kluczową zmianą jest zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej w związku z wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku tej metody opodatkowania obowiązywać będą trzy podstawy wymiaru składki:
• przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia;
• przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia;
• przy przychodach powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Stawka składki zdrowotnej wynosić będzie 9% podstawy wymiaru składki. Do wyliczenia podstawy wymiaru brane będzie zaś pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw obowiązujące w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu.

2. Zmiany w zakresie stawek ryczałtu

Polski Ład wprowadza obniżenie stawek ryczałtu dla wybranych branż. Stawki te będą kształtować się następująco:
• 14% w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86);
• 12% w zakresie usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego, oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line oraz związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, a także związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi;
• 14% w zakresie usług architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Ustawodawca wykreślił profesje medyczne z definicji wolnego zawodu. W związku z tym, usługi świadczone na podstawie PKWiU dział 86 zostaną od stycznia 2022 r. opodatkowane według stawki 14%.

II. KARTA PODATKOWA

Wraz z wejściem w życie zmian wprowadzonych przez Polski Ład prawo do zastosowania formy opodatkowania w postaci karty podatkowej będą posiadać wyłącznie podatnicy, którzy rozliczali się wskazaną metodą opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. nowi przedsiębiorcy tracą prawo do złożenia wniosku
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podatnicy stosujący metodę opodatkowania w formie karty podatkowej zobowiązani będą do zastosowania nowego sposobu wyliczenia składki zdrowotnej. Składka zdrowotna w przypadku karty podatkowej wynosić będzie 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Składka nie będzie podlegała odliczeniu.

12.22.2021

Mogą Cię zainteresować

11.23.2023

Czy cudzoziemiec musi mieć PESEL?

Czy cudzoziemiec musi mieć PESEL?

11.16.2023

Holiday bonuses for employees

Holiday bonuses for employees
Wszystkie wpisy