Karta podatkowa, ryczałt – zmiany. Polski Ład #4

Tym razem proponujemy krótką informację na temat zmian w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej.

I. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. Zmiany w zakresie sposobu wyliczenia składki zdrowotnej

Kluczową zmianą jest zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej w związku z wyborem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku tej metody opodatkowania obowiązywać będą trzy podstawy wymiaru składki:
• przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia;
• przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia;
• przy przychodach powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Stawka składki zdrowotnej wynosić będzie 9% podstawy wymiaru składki. Do wyliczenia podstawy wymiaru brane będzie zaś pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw obowiązujące w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu.

2. Zmiany w zakresie stawek ryczałtu

Polski Ład wprowadza obniżenie stawek ryczałtu dla wybranych branż. Stawki te będą kształtować się następująco:
• 14% w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86);
• 12% w zakresie usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego, oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line oraz związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, a także związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi;
• 14% w zakresie usług architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Ustawodawca wykreślił profesje medyczne z definicji wolnego zawodu. W związku z tym, usługi świadczone na podstawie PKWiU dział 86 zostaną od stycznia 2022 r. opodatkowane według stawki 14%.

II. KARTA PODATKOWA

Wraz z wejściem w życie zmian wprowadzonych przez Polski Ład prawo do zastosowania formy opodatkowania w postaci karty podatkowej będą posiadać wyłącznie podatnicy, którzy rozliczali się wskazaną metodą opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. nowi przedsiębiorcy tracą prawo do złożenia wniosku
o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Podatnicy stosujący metodę opodatkowania w formie karty podatkowej zobowiązani będą do zastosowania nowego sposobu wyliczenia składki zdrowotnej. Składka zdrowotna w przypadku karty podatkowej wynosić będzie 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Składka nie będzie podlegała odliczeniu.

12.22.2021

Mogą Cię zainteresować

04.15.2024

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzial...

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb zwołania

04.04.2024

Tax on the purchase of multiple dwellings

Tax on the purchase of multiple dwellings
Wszystkie wpisy