Koniec stanu epidemii. Czy aby na pewno powrót do normalności?

Koniec stanu epidemii w Polsce – czy coś się zmieni od 16 maja 2022 r.?

16 maja 2022 r. po niemalże 25 miesiącach obowiązywania stanu epidemii w Polsce zostanie on zniesiony. W tym celu zostały przygotowane przez Ministra Zdrowia dwa rozporządzenia – pierwsze z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz drugie z tej samej daty wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego.

Oficjalnie pożegnamy stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jednakże samej pandemii nie pożegnamy na dobre w sensie prawnym, gdyż będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Poza zmianą nazewnictwa nie zmieni się zbyt wiele, bowiem znakomita większość rozwiązań covidowych odnosiła się zarówno do stanu epidemii, jak i stanu zagrożenia epidemicznego.

Do najważniejszych zmian spowodowanych odwołaniem stanu epidemii zaliczyć należy:

  • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków (podatek minimalny) będzie obowiązywać tylko do końca maja 2022 r.,
  • 5% stawka podatku dochodowego z IP-BOX dla IP wykorzystywanego do przeciwdziałania COVID-19 nie będzie miała zastosowania do zaliczek na podatek począwszy od czerwca 2022 r. (będzie ona miała zastosowanie wyłącznie w zeznaniu rocznym),
  • zakończenie możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • zakończenie możliwości odliczenia darowizn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 od podstawy opodatkowania,
  • koniec możliwości skorzystania ze świadczenia postojowego (z dniem 1 września 2022 r.).

Zmiana ta więc nie powoduje rewolucji w stanie prawnym. Dużo bardziej znaczącym momentem, będzie rezygnacja ze stanu zagrożenia epidemicznego (i brak wprowadzenia stanu epidemii), bowiem o ile ustawodawca nie postanowi o pozostawieniu pewnych ograniczeń przestaną one obowiązywać i to w różnych terminach od czasu odwołania tego stanu.

05.16.2022

Mogą Cię zainteresować

07.18.2024

Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

07.11.2024

Commercial proxy

Commercial proxy
Wszystkie wpisy