Nowe uprawnienia urzędów skarbowych?

Od lipca skarbówka zyska zupełnie nowe uprawnienia – uprawnienia do kontroli stanu kont obywateli. W jakim trybie? „Bez żadnego trybu”, cytując klasyka. O ile dotąd banki miały obowiązek udostępnienia takich danych tylko w sytuacji, gdy przeciwko danej osobie wszczęte było postępowanie wyjaśniające,  o tyle wg nowych przepisów będą musiały to robić na każde wezwanie urzędu skarbowego. Co więcej, nowa procedura dotyczy nie tylko właścicieli rachunków, ale także ich pełnomocników. Dodatkowo, szerszy będzie katalog podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem wglądu do kont bankowych.

Więcej w artykule na portalu bankier.pl:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Skarbowka-zajrzy-nam-na-konta-Od-lipca-nowe-przepisy-8349876.html

06.13.2022

Mogą Cię zainteresować

08.17.2022

Już nie 30 zł, a 38 zł na dobę

Już nie 30 zł, a 38 zł na dobę

07.20.2022

Polish Deal 2.0. Main changes.

Polish Deal 2.0. Main changes.
Wszystkie wpisy