Pijany kierowca straci pojazd?

Po przejściu drogi ustawodawczej w parlamencie ustawa umożliwiająca orzeczenie przepadku pojazdu wobec pijanych kierowców oczekuje na podpis Prezydenta RP. Kontrowersyjny akt prawny wprowadza przepadek pojazdu mechanicznego przede wszystkim w sytuacji, gdy prowadzący pojazd jest nietrzeźwy, a zawartość alkoholu w jego organizmie wynosi co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu. Jeśli nietrzeźwy kierowca był już wcześniej prawomocnie skazany za powyższe przestępstwo (a także za wypadek komunikacyjny lub katastrofę komunikacyjną) poziom zawartości alkoholu w organizmie nie ma znaczenia.

Ponadto ów przepadek można orzec, jeśli sprawca popełnia jedno z wymienionych przestępstw:

– znajdując się w stanie nietrzeźwości;
– znajdując się pod wpływem środka odurzającego;
– i zbiega z miejsca zdarzenia;
– i spożywa alkohol lub zażywa środek odurzający po popełnieniu czynu a przed poddaniem się badaniu na wykrycie tychże substancji.

Przestępstwa zagrożone przepadkiem pojazdu:

– spowodowania katastrofy w komunikacji,
– sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w komunikacji,
– spowodowania wypadku komunikacyjnego

Ustawodawca uregulował także sytuację, w której orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z powodu jego zbycia, utraty, zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, a także jeśli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy. W takim przypadku orzeka się przepadek równowartości pojazdu, przyjmując za wartość pojazdu kwotę wskazaną w polisie ubezpieczeniowej.

W praktyce często może dochodzić do sytuacji, gdy sprawca prowadzi pojazd niebędący jego własnością w ramach swoich czynności zawodowych prowadzenia pojazdu, np. kierowcy zawodowi. Ustawodawca również uwzględnił ten przypadek w nowelizacji wskazując, że orzeka się wówczas nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych.

Regulacja ta ma znaczenie nie tylko dla osób fizycznych, ale i dla firm, które udostępniają swoim pracownikom pojazdy służbowe oraz dla firm transportowych i innych zatrudniających kierowców.

Monika Pawłowska-Bielas   |   11.21.2022

Autor :

Monika Pawłowska-Bielas

Monika Pawłowska-Bielas

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Shareholders' meeting in a limited liability company

Shareholders’ meeting in a limited liability company

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy