Podatek od czynności cywilnoprawnych od zakupu wielu mieszkań

W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny trend na rynku nieruchomości, który polega na coraz większym zainteresowaniu zakupem wielu mieszkań jako formy inwestycji. Jednakże, nie wszystko układa się pomyślnie dla tych, którzy chcą skorzystać z tego modelu biznesowego. Zmiany w przepisach dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) z początku 2024 r. mają potencjał istotnie wpłynąć na atrakcyjność takich inwestycji.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest formą opodatkowania transakcji, w tym przede wszystkim zakupu nieruchomości. Wartość rynkowa nieruchomości jest podstawą opodatkowania przy umowie sprzedaży, a stawka podatku ustalona została na poziomie 2%. Do tej pory inwestorzy nabywający wiele nieruchomości również byli objęci 2% stawką podatku.

Wprowadzone z dniem 1 stycznia 2024 r. zmiany w prawie mają na celu zrównoważenie rynku nieruchomości poprzez zniechęcenie do masowego zakupu mieszkań w celach inwestycyjnych. Dodatkowe obciążenie podatkowe może zmniejszyć rentowność takich inwestycji, co z kolei może wpłynąć na decyzje inwestycyjne osób prywatnych oraz podmiotów inwestycyjnych.

W ramach omawianej nowelizacji wprowadzono do ustawy o podatku od czynności od cywilnoprawnych art. 7a, zgodnie z którym w sytuacji gdy nabywca nabywa co najmniej 6 lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, lub posiada udziały w tych lokalach, lub już nabył co najmniej 5 takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od kolejnej umowy sprzedaży, obejmującej 6. lokal i każdy następny lokal w tym samym budynku lub budynkach, lub udział w takim lokalu, wynosi 6%.

Nowy podatek od wielu mieszkań nie będzie miał zastosowania w sytuacji, w której ten sam nabywca kupi co najmniej 6 mieszkań, ale zlokalizowanych na różnych działkach. Inwestorzy, aby optymalizować koszty podatkowe, będą, więc musieli rozważyć dywersyfikację swoich inwestycji.

Ponadto transakcje takie, opodatkowane są podatkiem VAT i wyjątkowo ustawodawca dopuścił kumulowanie się tych podatków. W rezultacie kupujący ponosi obciążenie zarówno 6% podatkiem PCC, jak i ponosi ekonomiczny ciężar podatku VAT, który dla osób prywatnych nie podlega odliczeniu.

Oprócz bezpośrednich skutków dla inwestorów, takich jak zmniejszenie marż zysków, należy również rozważyć długoterminowe implikacje dla rynku nieruchomości. Z jednej strony, zmiany mogą przyczynić się do stabilizacji cen na rynku mieszkaniowym i zwiększenia dostępności mieszkań dla osób, które chcą je nabyć na własne potrzeby. Z drugiej strony, istnieje ryzyko, że ograniczenia te mogą zniechęcić do inwestycji w nowe projekty mieszkaniowe, co w dłuższej perspektywie może wpłynąć na podaż mieszkań.

Autor: Przemysław Siwik

04.04.2024

Mogą Cię zainteresować

04.15.2024

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzial...

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb zwołania

04.04.2024

Tax on the purchase of multiple dwellings

Tax on the purchase of multiple dwellings
Wszystkie wpisy