Raportowanie zgodnie ze wskaźnikami ESG. Czego dotyczy i kogo obejmie?

Popularny skrót ESG oznacza Environmental, Social, Corporate Governance, i odnosi się do standardów zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju przedsiębiorstw, przez co zyskuje coraz większe znaczenie w relacjach biznesowych. W praktyce oznacza, że przedsiębiorstwa wdrażające wymogi w zakresie ESG, które kierują się, mierzą oraz raportują środowiskowe, społeczne i zarządcze aspekty swojej działalności, są bardziej atrakcyjne dla kontrahentów.

Złożenie raportu ESG jest zwieńczeniem wprowadzenia oraz stosowania wymogów zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Polega ono na przekazaniu informacji niefinansowych o działaniach, które firmy podejmują w obszarach środowiska, społeczeństwa oraz ładu zarządczego.

Obowiązkowe raportowanie ESG stało się rzeczywistością w związku z przyjęciem przez Komisję UE Europejskich Standardów Sprawozdawczości w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (ESRS). Oznacza to, że zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem w oparciu o obszary środowiskowe, społeczne i ład zarządczy stanie się dla wielu firm wymogiem. Przyjęcie przez Komisję UE ESRS sprawia, że firmy europejskie obowiązuje usankcjonowany zestaw wytycznych, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa ujęte w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), będą zobowiązane do złożenia raportu ESG.

Kto będzie zobowiązany do raportowania ESG?

Podmioty zobowiązane do raportowania zgodnie ze standardami ESG zostały określone w CSRD. Zgodnie z tymi dyrektywami raportowanie będzie wprowadzane stopniowo w najbliższych latach w następujący sposób:

-Raportowanie ESG obowiązywać będzie, od 2024 roku, spółki i grupy kapitałowe, które dotychczas zobowiązane były do raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Należą do nich spółki zatrudniające ponad 500 pracowników oraz których suma bilansowa wynosi ponad 20 mln € i/lub roczne przychody wynoszą powyżej 40 mln €. Te podmioty będą zobowiązane do złożenia pierwszych sprawozdań w 2025 roku.

-Następnie, obowiązkowe raportowanie obowiązywać będzie, od 2025 roku, duże spółki spełniające 2 z 3 następujących kryteriów:

  • zatrudnienie ponad 250 pracowników,
  • suma bilansowa powyżej 20 mln €,
  • roczne przychody powyżej 40 mln €.

Podmioty te zobowiązane będą do złożenia pierwszych raportów w 2026 roku.

-Kolejno od 2026 roku zobowiązane do raportowania będą małe i średnie przedsiębiorstwa, które notowane są na rynku regulowanym oraz spełniają 2 z 3 następujących kryteriów:

Małe jednostki:

·        zatrudnienie ponad 50 pracowników,

·        suma bilansowa powyżej 4 mln €,

·        roczne przychody powyżej 8 mln €.

Średnie jednostki:

·        zatrudnienie ponad 250 pracowników,

·        suma bilansowa powyżej 20 mln €,

·        roczne przychody powyżej 40 mln €.

-Ostatnią fazą wprowadzania obowiązku raportowania ESG jest zobowiązanie, od 2028 roku, spółek z siedzibą poza UE, a które posiadają w Polsce jednostkę zależna lub oddział oraz osiągają na terenie UE roczne przychody powyżej 150 mln €.

Podmioty, które zobowiązane będą do raportowania ESG, powinny odpowiednio wcześniej zacząć zbierać informacje niezbędne do złożenia raportu, ponieważ ESRS wprowadzają bardzo wymagające zasady raportowania.

Standardy ESRS.

ESRS, czyli European Sustainability Reporting Standards, to wskaźniki raportowania zrównoważonego rozwoju. Ich stworzenie miało za zadanie ujednolicenie metod raportowania niefinansowego w ramach informacji ESG. Wprowadzone zostały jako element dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) przyjętej przez Komisję UE 31 lipca 2023 roku.

Standardy ESRS można podzielić na grupy składające się z oddzielnych, ale jednak powiązanych ze sobą elementów.

Do pierwszej grupy standardów należą tzw. Wymogi ogólne (ESRS 1), które nie zawierają żadnych wskaźników dotyczących raportowania, zawierają jedynie ogólne zasady, których należy przestrzegać podczas posługiwania się standardami oraz tworzenia raportów zrównoważonego rozwoju.

Druga grupa stanowi Ujawnienia ogólne (ESRS 2) i zawiera zestaw 12 wymaganych ujawnień, w których skład wchodzą: informacje ogólne o podmiocie raportującym, strategia, zarządzanie, a także przeprowadzona na potrzeby raportu analiza istotności.

Następne grupy standardów obejmują poszczególną tematykę związaną z ESG i można je podzielić w następujący sposób:

 

 

Środowisko:

·        zmiana klimatu,

·        zanieczyszczenie,

·        zasoby wodne i morskie,

·        bioróżnorodność i ekosystemy,

·        wykorzystywanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym.

Społeczeństwo:

·        zatrudnienie,

·        pracownicy w łańcuchu wartości,

·        otoczenie społeczne,

·        konsumenci i użytkownicy końcowi.

 

Ład zarządczy:

·        praktyki biznesowe.

 

 

 

 

 

 

 

Jakie skutki niesie za sobą raportowanie ESG dla przedsiębiorstwa?

Raportowanie ESG przynosi liczne korzyści dla biznesu zarówno finansowe jak i społeczne. Przedsiębiorstwa raportujące swoje działania w ramach zrównoważonego rozwoju cechują się jako bardziej atrakcyjne zarówno dla kontrahentów jak i pracowników.

Dodatkowo, raportowanie kwestii środowiskowych oraz społecznych może prowadzić do poprawy efektywności, poprzez działania takie jak oszczędność energii, redukcja emisji lub optymalizacja zarządzania zasobami. Wprowadzenie takich działań może obniżyć koszty prowadzenia firmy oraz zwiększyć efektywność działania organizacji. Raportowanie ESG jest również okazją do określenia najważniejszych wpływów organizacji, uporządkowania wewnętrznych procesów oraz rewizji celów i osiąganych wyników.

Autor: Marcin Jóźwiak

12.07.2023

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy