Finanse i rachunkowość

Każda, nawet najmniejsza, decyzja w biznesie implikuje skutki zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym. Zadaniem kancelarii SPS Tax & Law jest asysta klientom na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej, poczynając od momentu jej założenia m.in. poprzez wybór najbardziej optymalnej formy, aż po doradztwo w procesie jej likwidacji.

  • tworzenie struktur gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego z uwzględnieniem potencjalnych korzyści podatkowych,
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych,
  • opracowywanie aktów wewnątrzkorporacyjnych,
  • due diligence prawny i podatkowy,
  • przekształcanie, restrukturyzacja i likwidacja spółek prawa handlowego,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • informowanie o przewidywanych zmianach legislacyjnych.