Międzynarodowy obrót gospodarczy

Dzięki bogatemu doświadczeniu w obsłudze podmiotów z kapitałem zagranicznym, jak również dzięki rozbudowanej siatce kontaktów zagranicznych, Kancelaria SPS Tax & Law oferuje doradztwo w zakresie projektów międzynarodowego obrotu gospodarczego.

Oferujemy w szczególności:

 

  • sporządzanie i negocjowanie umów handlowych z kontrahentami zagranicznymi (m.in. umowy sprzedaży, dystrybucji, transgranicznego świadczenia usług), z uwzględnieniem przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, czy też reguł INCOTERMS,
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów handlowych oraz negocjowanie warunków i zasad współpracy,
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia transakcji międzynarodowych (np. akredytywy, gwarancje bankowe),
  • reprezentację w międzynarodowych sporach handlowych, w tym w międzynarodowym arbitrażu.