Immigration Desk

Aktywnie wspieramy naszych klientów w procesie legalizacji pobytu i pracy ich pracowników w Polsce. Zespół Kancelarii SPS Tax & Law posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach o udzielenie zezwoleń na pracę i pobyt, a dzięki wypracowanym procedurom jesteśmy w stanie znacznie przyspieszyć proces otrzymania niezbędnego zezwolenia.

W zakres naszej oferty wchodzi:

 

 • weryfikacja oraz pomoc w wyborze optymalnej i dopuszczalnej procedury legalizacji legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce,
 • pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę oraz pobyt dla pracowników i członków zarządu klientów,
 • asysta podczas wizyt we właściwym urzędzie wojewódzkim,
 • pomoc w złożeniu oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdawii i Armenii,
 • pomoc w postępowaniu wizowym,
 • pomoc w uzyskaniu karty pobytu,
 • pomoc w uzyskaniu obywatelstwa polskiego,
 • zgłaszanie pracowników delegowanych do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • asysta w zameldowaniu pracowników i członków zarządu klientów na terytorium RP,
 • reprezentacja w postępowaniu o uzyskanie numeru PESEL,
 • sporządzanie wzorów umów o delegowanie pracowników zagranicznych do pracy na terytorium RP,
 • asysta w uzyskaniu statusu agencji pracy tymczasowej,
 • reprezentacja klientów oraz pracowników i członków zarządu klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym w postępowaniach odwoławczych od decyzji negatywnych.