Nieruchomości / Doradztwo inwestycyjne

Kancelaria SPS Tax & Law oferuje kompleksową obsługę inwestycji. Naszym klientom doradzamy już na etapie przedtransakcyjnym, asystując przy wyborze odpowiedniej nieruchomości, jak również pomagamy w obsłudze realizacji inwestycji (w tym uzyskaniu decyzji o wsparciu) oraz jej prowadzeniu w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (które na mocy obowiązujących przepisów funkcjonować będą do 31 grudnia 2026 roku).

Swoich klientów wspieramy poprzez:

 

 • wsparcie w doborze nieruchomości adekwatnej do zakładanego celu inwestycyjnego (współdziałamy z jednym ze światowych potentatów w zakresie doradztwa na rynku nieruchomości komercyjnych),
 • zbadanie i uregulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, warunków, zgód i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • pomoc w uzyskaniu decyzji o wsparciu,
 • reprezentację przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie umów sprzedaży nieruchomości, umów o zarządzanie nieruchomościami, leasing nieruchomości oraz reprezentowanie Klienta w toku negocjacji warunków ww. umów,
 • wsparcie klienta w negocjacjach z jednostkami samorządu terytorialnego, dostawcami mediów oraz innymi podmiotami,
 • negocjację warunków zabezpieczeń wykonania umów mających na celu sfinansowanie zakupu nieruchomości,
 • przygotowanie procesu sprzedaży lub wynajmu nieruchomości,
 • negocjacje warunków sprzedaży lub najmu nieruchomości,
 • wsparcie w procesie budowlanym.