Prawo budowlane

Kancelaria SPS Tax & Law wspiera swoich klientów w procesach budowlanych realizowanych w całej Polsce. Dzięki współpracy ze specjalistami i biegłymi w zakresie samego budownictwa i architektury z powodzeniem pomagamy klientom przeprowadzić proces budowlany od początku do końca.

Zapewniamy:

 

  • wsparcie inwestorów, wykonawców oraz podwykonawców,
  • audyt prawny nieruchomości,
  • sporządzenie i negocjowanie umów procesu budowlanego np. umowa o roboty budowlane (w tym umów o generalne wykonawstwo i umów zawieranych z podwykonawcami), umowy nadzoru inwestorskiego, umowy z kierownikami robót,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych, np. w celu uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji środowiskowych,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
  • prowadzenie negocjacji i reprezentowanie uczestników procesu budowlanego w sporach dotyczących dochodzenia roszczeń w zakresie wzajemnych rozliczeń, zaistniałych szkód lub zobowiązań z rękojmi i gwarancji.