Prawo pracy

W nowocześnie prowadzonych przedsiębiorstwach kluczową rolę odgrywają stosunki z pracownikami, przekładające się na atmosferę w pracy, ogólne zadowolenie, a dla pracodawcy na większą wydajność i zysk.

 

Nasze działania zapewniają większe bezpieczeństwo biznesu, budowanie dobrych relacji z pracownikami oraz osiągnięcie zamierzonego celu biznesowego.

Zakres doradztwa obejmuje głównie:

 

  • optymalizację form zatrudnienia i systemów czasu pracy,
  • tworzenie umów z pracownikami, w tym kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie konkurencji,
  • opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • reprezentację pracodawców i pracowników w sporach sądowych,
  • doradztwo przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych,
  • doradztwo i reprezentację w sporach sądowych z pracownikami,
  • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy,
  • szkolenia i audyty.