Jakub Stawski

Specjalista ds. cudzoziemców

Specjalista w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
Jest absolwentem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku stosunki międzynarodowe
ze specjalizacją gospodarka światowa i biznes międzynarodowy, a także Bliski Wschód.

 

Już w trakcie studiów licencjackich rozpoczął praktyki studenckie w Konsulacie Generalnym Republiki Turcji w Poznaniu, gdzie zainteresował się prawem imigracyjnym. Uczestniczył także w stażu w Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Tam też rozpoczął swoją karierę zawodową.

 

Przez prawie 5 lat prowadził postepowania administracyjne o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, a w szczególności ze względu na pobyt i pracę, pobyt z cudzoziemcem, małżeństwo z obywatelem RP, czy szeroko rozumiane „inne okoliczności”. Ponadto, ze względu na charakter pracy współpracował z innymi organami administracji publicznej.

 

W kancelarii SPS Tax & Law wykorzystuje swoje zdobyte doświadczenie i wiedzę jako członek Immigration Desk, gdzie kompleksowo zajmuje się legalizacją pobytu oraz pracy cudzoziemców na terytorium RP.

 

 

 

Pasjonat historii i hiszpańskiego futbolu. Interesuje się w szczególności tematyką
II wojny światowej i okresem panowania XVIII dynastii w starożytnym Egipcie.

 

 

Posługuje się biegle językiem angielskim.