Klaudia Szerszeń

Prawnik / Junior Associate

Studentka 5 roku prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, uczestniczka kursu Diploma in English Law and Legal Skills organizowanego przez British Law Centre, jednostkę akademicką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Cambridge. Coroczna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

 

Obszarem jej zainteresowań jest szeroko pojęte prawo handlowe, w szczególności regulacje dotyczące spółek kapitałowych oraz czynności handlowych. Interesuje się również prawem ochrony konkurencji.

 

Włada biegle językiem angielskim, ukończyła również kursy języka angielskiego prawniczego.