Michał Nowakowski

Prawnik / Associate

Prawnik, specjalista w zakresie prawa imigracyjnego oraz legalizacji pracy cudzoziemców na terenie RP. Absolwent prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Pracę zawodową rozpoczął już w trakcie studiów w Santander Consumer Bank we Wrocławiu, w dziale windykacji. Doświadczenie w obszarze postępowania egzekucyjnego kontynuował także w jednej z największych polskich spółek wyspecjalizowanych w odzyskiwaniu wierzytelności.

 

Głównym obszarem jego zainteresowań zawodowych pozostaje jednakże prawo imigracyjne, czego wyrazem jest praca w latach 2017–2019 na stanowisku inspektora wojewódzkiego ds. cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Jako inspektor wojewódzki prowadził postępowania z zakresu pobytów czasowych, pobytów stałych, pobytów rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, wymiany Karty Pobytu, zezwoleń na pracę. Ponadto zajmował się udzielaniem odpowiedzi na interpelacje poselskie i przygotowywał odpowiedzi dla organów takich jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, prokuratura, sądy rejonowe.

 

W kancelarii SPS Tax & Law wykorzystuje nabyte uprzednio doświadczenia jako członek zespołu Immigration Desk i specjalista prawa imigracyjnego. W pracy zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego i procedury administracyjnej. W szczególności reprezentuje klientów kancelarii oraz ich pracowników w postępowaniach przed wojewodą oraz organami II instancji w sprawach legalizacji pobytu oraz pracy na terenie RP.

 

Posługuje się językiem angielskim.