Monika Pawłowska-Bielas

Prawnik / Senior Associate

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie doktorantka IV roku w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje pod opieką prof. UJ, dr. hab. Adama Górskiego rozprawę doktorską zatytułowaną „Obowiązek denuncjacji przez przedstawicieli zawodów medycznych”.

 

Pracę zawodową rozpoczęła już w okresie studiów, zdobywając doświadczenie w różnych dziedzinach prawa, począwszy od prawa i procedury karnej w Sądzie Rejonowym w Kłodzku, poprzez służebności przesyłu w jednej z czołowych wrocławskich kancelarii radców prawnych, prawo rodzinne w aspekcie międzynarodowym czy też prawo gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktowego. Umiejętności praktyczne szlifowała także podczas aplikacji adwokackiej ukończonej w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

 

Wykształcenie prawnicze uzupełniła wykształceniem językowym, aby móc udzielać pomocy prawnej osobom niewładającym językiem polskim. Biegle włada językiem angielskim, co potwierdzone zostało certyfikatem językowym Cambridge. Ukończyła również kurs angielskiej terminologii prawniczej. Posługuje się także językiem niemieckim i francuskim.

 

Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na prawie medycznym ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy medycznej, co wiąże się z przygotowywaną pracą doktorską. Pasję do języków obcych i prawa łączy poprzez poznawanie rozwiązań prawnych z zakresu prawa medycznego w innych krajach, czego wyrazem jest publikacja naukowa zatytułowana „Hipokrates przed sądem, czyli tajemnica lekarska w prawie niemieckim.” (Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2016, Tom XLI, strony 137-149).

 

Jej działalność w zespole kancelarii SPS Tax & Law koncentruje się przede wszystkim w obszarze prawa korporacyjnego oraz kontraktowego. Ponadto, jako specjalistka prawa medycznego, odpowiada za obsługę klientów wykonujących działalność leczniczą.