Księgowa z 6-letnim stażem pracy w Polsce, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, magister finansów i rachunkowości. Na początku swojej ścieżki zawodowej zajmowała się tranzycją, doskonaleniem oraz stabilizacją procesów księgowych w międzynarodowej korporacji i spółkach z kapitałem obcym. Obecnie zdobywa doświadczenie w polskiej branży finansów i rachunkowości.

Interesuje się rozwojem współczesnych technologii branży IT i automatyzacją procesów. Inspiracje zyskuje podczas podróżowania, długich górskich spacerów oraz wspinaczki.

W SPS Finance pełni funkcję księgowej, zajmuje się prowadzeniem spraw klientów działających w różnych branżach, nadzorem poprawności wykonanych usług, księgowań, rozliczeń podatkowych oraz wspomaga główną księgową w prowadzeniu ksiąg produkcyjnych.

Włada językiem polskim, rosyjskim, angielskim, ukraińskim oraz rumuńskim.

polski, rosyjski, angielski, rumuński, ukraiński