Przemysław Siwik

Asystent prawny

Student prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zainteresowany przede wszystkim obszarem prawa gospodarczego. Absolwent studiów z zakresu nauk politycznych.

Od grudnia 2020 roku do sierpnia 2022 roku pracował jako specjalista ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. W latach 2022-2023 odbywał staże w kancelariach notarialnych, na których miał do czynienia z  prawem cywilnym, handlowym, spadkowym oraz administracyjnym.

 Aktualnie zdobywa doświadczenie pomagając specjalistom SPS w obsłudze prawnej przedsiębiorstw oraz wspomaga SPS Finance.

 Posługuje się językiem angielskim. Głównymi obszarami jego zainteresowań jest prawo, historia oraz polityka.

angielski