Rafał Kasprzyszyn

Główny księgowy

Księgowy, finansista, strateg rozwoju z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu oraz finansach. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, rachunkowości zarządczej, controllingu i rachunku kosztów. Od 2013 roku związany był z jedną z czołowych firm księgowych w regionie, w której po 4 latach został wspólnikiem. W trakcie pracy zarządzał ponad 80-osobowym zespołem, obsługiwał bezpośrednio największych klientów kancelarii, posiadających co najmniej 100mln zł obrotu rocznie z branży produkcyjnej, budowlanej i handlowej. Jako wspólnik, oprócz pełnienia funkcji CFO i głównego księgowego, zajmował się również skalowaniem biznesu kancelarii m.in. poprzez pozyskiwanie finansowania, otwieranie nowych oddziałów Polsce i na świecie czy wdrażanie nowych usług. W 2021 roku sprzedał swój pakiet udziałów i rozpoczął biznesową przygodę na nowym obszarze – został prezesem spółki zajmującej się handlem B2B oraz B2C klocków LEGO, gdzie zajmuje się m.in. pozyskiwaniem finansowania, analizą rentowności projektów, poszukiwaniem partnerów oraz nowych rynków zbytu.

 

W latach 2021 – 2023 pełnił funkcję CFO w dużej grupie z branży metalurgicznej, gdzie zajmował się kształtowaniem i realizacją strategii finansowej firmy, nadzorem nad przygotowaniem oraz realizacją rocznego budżetu finansowego. Sprawował również nadzór nad płynnością finansową, przygotowaniem sprawozdań oraz raportów finansowych.

Obecnie znaczną część swego zawodowego zaangażowania poświęca SPS Finance, w którym pełni rolę głównego księgowego, znacznie przy tym wykraczając poza utarte ramy tego stanowiska. Nie tylko bowiem realizuje najbardziej skomplikowane zadania z zakresu księgowości spółek, ale służy naszym Klientom radą i wsparciem w projektach z zakresu przekształceń, restrukturyzacji oraz wdrożenia budżetowania i controllingu.