Weronika Machowska

Asystent księgowego / Assistant Accountant

W SPS Finance wspomaga samodzielnych księgowych w prowadzeniu dokumentacji księgowej i płacowej klientów kancelarii.

 

W przyszłości zamierza uzyskać status i certyfikat samodzielnej księgowej.

 

Włada językiem angielskim.