Polski Fundusz Rozwoju wzywa do zawarcia umowy PPK – Ale o co chodzi?

W ostatnim czasie Polski Fundusz Rozwoju skierował do wielu firm korespondencję wzywającą do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym (PPK). Jeśli otrzymali Państwo takie wezwanie, zapraszamy do lektury niniejszego artykułu, który zawiera instrukcje jak należy zareagować na taki dokument.

Co to w ogóle jest to PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla osób zatrudnionych. Jest to inwestycja, gromadzenie oszczędności w celu ich wypłaty po osiągnięciu 60. roku życia poprzez opłacanie składek zarówno przez pracodawcę, pracownika, jak i państwo.

Otrzymałem wezwanie i co dalej?

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy podmiot jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym.

Co do zasady, PPK mają obowiązek wprowadzić wszystkie podmioty zatrudniające (podmiotem zatrudniającym jest przede wszystkim pracodawca w rozumieniu kodeksu pracy i zleceniodawca) za wyjątkiem:

  • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób w rozumieniu ustawy o PPK.
  • osób fizycznych, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tej osoby, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (np. zatrudnienie opiekunki do dzieci przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części samochodowych).
  • mikroprzedsiębiorcy, któremu wszystkie osoby zatrudnione dobrowolnie złożyły pisemną deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
  • pracodawcy, który przy zachowaniu dodatkowych wymogów prowadzi Pracowniczy Program Emertyalny.

 

Nie kwalifikuję się do żadnej z powyższych grup, co mam zrobić?

Jeśli więc nie kwalifikujecie się Państwo do żadnej z tych grup to znaczy, że nie macie Państwo obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

W takim przypadku powinni Państwo jak najszybciej skontaktować się z instytucją finansową i zawrzeć w terminie 30 dni od otrzymania wezwania umowę o zarządzanie PPK. Mogą Państwo zawrzeć umowę z wyznaczoną instytucją (to jest PFR TFI SA) lub inną wybraną przez siebie z listy autoryzyowanych – https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html

Jeśli zdecydują się Państwo na zawarcie umowy z instytucją inną niż wyznaczona, należy niezwłocznie po jej zawarciu poinformować o tym fakcie Polski Fundusz Rozwoju. Informacja powinna zostać przekazana poprzez stronę https://wezwania-ppk.pfr.pl/ Do formularza loguje się za pomocą podanych w treści wezwania numeru NIP i TOKENU.

Jestem w jednej z powyższych grup, co mam zrobić?

Jeśli kwalifikujecie się Państwo do jednej z tych grup to znaczy, że macie obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

W takim przypadku powinni Państwo jak najszybciej poinformować Polski Fundusz Rozwoju o spełnieniu warunków, zwalniających z obowiązku utworzenia PPK. Informacja powinna zostać przekazana poprzez stronę https://wezwania-ppk.pfr.pl/ Do formularza loguje się za pomocą podanych w treści wezwania numeru NIP i TOKENU.

Czy to koniec procedur związanych z PPK?

Jeśli znajdują się Państwo w jednej z grup wyłączonych z obowiązku utworzenia PPK w firmie, na ten moment to koniec. Proszę jednak pamiętać o konieczności sprawdzania, czy zwolnienie jest nadal aktualne, zwłaszcza w przypadku mikroprzedsiębiorców. Utrata statusu mikroprzedsiębiorcy bądź zatrudnienie nowej osoby, która nie złoży deklaracji o rezygnacji z wpłat, spowoduje bowiem konieczność zawarcia umowy o prowadzenie PPK.

Jeśli zaś zawarli Państwo umowę o zarządzanie PPK, konieczne jest ustalenie, dla których pracowników muszą Państwo zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, ale o tym w kolejnym wpisie.

 

 

12.14.2022

Mogą Cię zainteresować

02.22.2024

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

01.25.2024

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZGŁASZANIE DO SĄDU REJESTROWEGO ZMIAN W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wszystkie wpisy