Blog

Procedure for convening a shareholders’ meeting in a limited liability company – mode of convening

Procedure for convening a shareholders' meeting in a limited liability company - mode of convening

The mode of convening a shareholders' meeting in a limited liability company is regulated explicitly in t...

Procedure for convening a shareholders’ meeting in a limited liability company – mode of convening

04.15.2024

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzial...

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – tryb zwołania

04.04.2024

Tax on the purchase of multiple dwellings

Tax on the purchase of multiple dwellings

04.04.2024

Podatek od czynności cywilnoprawnych od zakupu wielu mieszkań

Podatek od czynności cywilnoprawnych od zakupu wielu mieszkań

03.28.2024

Outsourcing of services - how to ensure it is safe

Outsourcing of services – how to ensure it is safe

03.28.2024

Bezpieczny outsourcing usług

Bezpieczny outsourcing usług

03.22.2024

Procedure for convening a shareholders' meeting in a limited liability company -...

Procedure for convening a shareholders’ meeting in a limited liability company – eligible entities

03.21.2024

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzial...

Procedura zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – uprawnione podmioty

03.14.2024

Vehicle forfeiture for driving under the influence (DUI)

Vehicle forfeiture for driving under the influence (DUI)

03.14.2024

Przepadek pojazdu za jazdę po wpływem alkoholu

Przepadek pojazdu za jazdę po wpływem alkoholu
1 8