Tax, Law & More

First and only Korean desk in Poland.

Wartości inwestycji koreańskich,

którymi się zajmowaliśmy:

mln

euro

inwestycje
bezpośrednie

mln

euro

Ustanowione zabezpieczenia
wierzytelności klientów

osób

legalizacja pobytu
i pracy

ponad

rocznie

Zarejestrowane spółki
z kapitałem zagranicznym