Spory sądowe, arbitraż i windykacja

Kancelaria SPS Tax & Law to zespół doświadczonych prawników reprezentujących klientów w sporach sądowych. Oferujemy usługi zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, sądami arbitrażowymi oraz w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji publicznej. Klientów wspieramy również na etapie przedprocesowym, w tym w toku postępowań mediacyjnych.

Szczegóły oferty:

 

  • reprezentacja klientów w negocjacjach poprzedzających postępowania sądowe;
  • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, polskimi oraz zagranicznymi sądami arbitrażowymi,
  • prowadzenie mediacji (kancelaria współpracuje ze mediatorami posiadającymi bogate doświadczenie zawodowe),
  • audyt stosowanych u klienta procedur w celu uzyskania lepszych efektów potencjalnych postępowań sądowych i egzekucyjnych,
  • czynny udział w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez sprawdzonych i zaufanych komorników sądowych, dochodzenie roszczeń od członków zarządów spółek,
  • negocjowanie z dłużnikami sposobu oraz terminu spłaty należności,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.