Spółki komandytowe – optymalizacja podatkowa i przekształcenia (SPS Finance)

Z dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z możliwością odroczenia do dnia 1 maja 2021 r.). W związku z powyższym, chcąc uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych przedmiotowej nowelizacji, przedsiębiorcy powinni zawczasu podjąć niezbędne działania mające na celu przekształcenie spółki komandytowej lub podjęcie innych zmian w strukturze prowadzonej działalności, które pozwolą na zachowanie korzystnej formy opodatkowania w formie 19% podatku liniowego PIT przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności wspólników.

 
Doradcy podatkowi oraz radcowie prawni SPS Finance sp. z o.o. przeprowadzą niezbędną analizę ryzyka oraz pomogą Ci wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie w celu zoptymalizowania obciążeń podatkowych prowadzonej działalności.

 
Zawiłości całego procesu i konieczność uwzględnienia w nim zarówno aspektów prawnych, jak i księgowo-podatkowych powodują konieczność szczegółowego ich omówienia w rozmowie telefonicznej lub video.

 
Zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację!
  

  • przekształcenia spółek, restrukturyzacja form prowadzenia działalności gospodarczej,
  • analiza ryzyka i due dilligence,
  • optymalizacja podatkowa.