Ochrona danych osobowych (RODO)

Europejskie rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) nałożyło na unijnych przedsiębiorców szereg dodatkowych obowiązków, których niedopełnienie obostrzone jest wysokimi karami. Zapewniamy naszym klientom przeprowadzenie pełnego audytu w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz pomoc we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych, stworzenie niezbędnej dokumentacji oraz przygotowanie personelu do stosowania wdrożonych procedur.

Oferujemy:

 

  • audyt rozwiązań stosowanych u klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych (due diligence)
  • wdrażanie rozwiązań mających na celu dostosowywanie sposobu przetwarzania danych osobowych przez klientów do obowiązujących przepisów prawa,
  • opracowywanie niezbędnej dokumentacji, w tym: polityki prywatności, polityki bezpieczeństwa, regulaminów oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
  • przygotowywanie wzorów klauzul, zgód i oświadczeń, a także projektów umów o powierzeniu przetwarzania i udostępnieniu danych osobowych,
  • szkolenie personelu klientów w zakresie stosowania procedur zgodnymi z powszechnie obowiązującymi przepisami,
  • pomoc w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich,
  • reprezentację klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz podczas kontroli.