Anna Zwydak

Główna księgowa / Chief Accountant

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego z prawie dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych spółkach doradczych świadczących usługi przede wszystkim na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Kończąc z powodzeniem kurs księgowości III stopnia organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uzyskała ceniony certyfikat głównego księgowego.

 

Jako manager w zespole SPS Finance odpowiada za koordynację oraz nadzór merytoryczny pracy zespołu księgowych.

 

Włada językiem angielskim oraz niemieckim.