Anna Zwydak

Główna księgowa / Chief Accountant

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego z prawie dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy w międzynarodowych spółkach doradczych świadczących usługi przede wszystkim na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym. Ukończyła z powodzeniem kurs księgowości II stopnia organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uzyskując certyfikat samodzielnego księgowego.

 

Jako manager w zespole SPS Finance odpowiada za koordynację oraz nadzór merytoryczny pracy zespołu księgowych oraz świadczenie usług płacowych na rzecz klientów kancelarii.

 

Włada językiem angielskim oraz niemieckim.