Blog

Changes in the management board of spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

Changes in the management board of spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)is one of the most popular forms of business activity in Pol...

Changes in the management board of spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)

06.06.2024

Zmiany w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zmiany w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

05.28.2024

Use of surveillance within the workplace

Use of surveillance within the workplace

05.28.2024

Stosowanie monitoringu w zakładzie pracy.

Stosowanie monitoringu w zakładzie pracy.

05.23.2024

Legal regulations for work on Sundays and holidays

Legal regulations for work on Sundays and holidays

05.23.2024

Dopuszczalność pracy w niedziele i święta

Dopuszczalność pracy w niedziele i święta

05.13.2024

Financial statements in a nutshell!

Financial statements in a nutshell!

05.13.2024

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

Sprawozdanie finansowe w pigułce!

04.26.2024

Arbitration clause in contracts.

Arbitration clause in contracts.

04.26.2024

Klauzula arbitrażowa w umowach

Klauzula arbitrażowa w umowach
1 2 10